هدیه به معبود

29 فروردین 92
 جواد محدثی
شاعر: جواد محدثی
 ارزنده ترین گوهر مقصود نماز است
زیبنده ترین هدیه به معبود نماز است

فرمود علی شیر خدا ، ساقی موثر
در مكتب ما شاهد و مشهودنماز است

این نكته رسول مدنی گفت به سلمان
سری كه به توفیق تو افزود نماز است

در دادگه عدل خدا روز قیامت
از صلح حسن مقصد و مقصود ، نماز است

از آمدن كرب و بلا آنچه به عالم
مقصود حسین بن علی بود نماز است

آن روز كه آید ز پس پرده غیبت
اول هدف مهدی موعود نماز است

نوع مطلب : داستان ها و اشعار نماز، 
برچسب ها : اشعار نماز، داستان ها و شعر های نماز، جواد محدثی، پایگاه مذهبی نماز، شعر زیبای هدیه به معبود، نماز،