در هنگام نماز دیگران را نیز دعا کنید...

16 اسفند 92
 رسول خدا صلى الله علیه و آله مشغول نماز بود كه شنید مردى در نماز خود مى گوید:
پروردگارا! تنها من و محمّد را مشمول رحمت خود قرار ده و جز بر ما دو نفر، بر هیچ كس رحم نكن !

پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله پس از آنكه نماز خود را به پایان برد، رو به او كرد و فرمود: (چرا) تو یك چیز وسیع را محدود ساختى (1).
(یعنى چرا همه مسلمانان را دعا نمى كنى و رحمت خدا را به من و خودت اختصاص مى دهى ؟)
 

آیت اللّه حسن زاده آملى گوید:

رساله اى در امامت نوشتم و آن را به حضور شریف استاد علاّمه طباطبائى رضوان اللّه تعالى علیه رائه دادم ، مدّتى در نزد او بود و لطف فرمودند و یك دوره تمام ، آن را مطالعه فرمودند، در یك جاى آن رساله ، درباره خودم دعاى شخصى كرده بودم كه : بار خدایا مرا به فهم خطاب محمّدى صلى الله علیه و آله اعتلا ده .

در هنگام ردّ رساله به این جانب فرمود:

آقا! تا من خود را شناختم دعاى شخصى در حق خودم نكردم بلكه دعایم عام است . این تأ دیب اخلاقى بسیار در من اثر گذاشت .(2)

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: هر گاه یكى از شما دعا كند، دعایش را عمومیّت دهد و همه را دعا كند، زیرا این كار دعا را زودتر مستجاب مى كند.(3)

و نیز فرمود: كسى كه با جمعى نماز بخواند و تنها براى خود دعا كند و آنان را فراموش نماید، به آنان جفا كرده است .(4)

مطلب دیگرى كه غفلت از آن روا نیست این است كه : بر پا داشتن نماز و دعا كردن براى خود و دیگران ، وظیفه نمازگزار به پایان نمى رسد، بلكه این آغاز راه است و هر نمازگزارى موظّف است علاوه بر این ، عملاً نیز براى حلّ مشكلات مسلمانان اقدام كند، چنانكه آیت اللّه جوادى آملى فرموده اند:

دینى كه مى گوید: هنگام سحر در نماز شب حدّاقل چهل نفر را دعا كن . همان دین مى گوید: روز هم به فكر حلّ مشكل چهل نفر باش ، شب برخیز و دیگران را دعا كن ، یعنى روز هم مواظب كارشان باش . این درس ‍ كرم به انسان مى آموزد، كه دیگران مهمان سفره انسان باشند.(5)منبع: برگرفته از کتاب داستانهاى شیرین از نماز شب، مؤ لف : سید عبدالله حسینى

پی نوشت ها:
1) مجمع البیان : ج 4 - 3، ص 601
2) هزا و یك نكته : ص 621، نكته 777.
3) همان ، ص 633، نكته 777.
4) همان .
5) اسرار عبادات : ص 124.
نوع مطلب : دعا و نیایش، 
برچسب ها : دعا و نیایش، نماز شب، دعا برای همه، داستانهای نماز، وبلاگ مذهبی نماز،