بركات نماز اول وقت

9 اردیبهشت 93
 از رسول اكرم صلّى اللّه علیه و آله روایت شده كه نماز براى میّت در قبر بصورت شخص نورانى خوش سیما ظاهر مى شود، انیس و مونس او در قبر مى شود و آتش جهنم را از او دفع مى كند.

و فرمود: كسى كه نمازهاى پنجگانه را در موقع خود اقامه كند و ركوع و سجود نماز را كامل بجا آورد خداى عزّ و جلّ 15 خصلت به او عطا فرماید:


  •  الف ) سه خصلت در دنیا:
1 - عمر او را زیاد كند.
2 - مال و اموال او را زیاد كند.
3 - اولاد صالح او را زیاد كند.

  •  ب ) سه خصلت در موقع مرگ :
4 - از ترس او را ایمن دارد .
5 - از هول مرگ ایمن دارد .
6 - او را داخل بهشت گرداند.


  •  ج ) سه خصلت در قبر:
7 - سؤ ال نكیر و منكر را بر او آسان كند.
8 - قبر او را وسیع گرداند.
9 - درى از درهاى بهشت به روى او گشوده شود.

  • د) سه خصلت در محشر:
10 - صورت او مثل ماه ، نور مى دهد.
11 - نامه عملش را به دست راستش دهند.
12 - حساب را بر او آسان مى گرداند.

  • ه‍) سه خصلت در موقع عبور از صراط:
13 - خداوند از او راضى مى شود.
14 - به او سلام مى دهد.
15 - نظر رحمت به او مى فرماید.منبع: برگرفته از کتاب حكایات و داستانهایى از دانشمندان و فرزانگان --- ثمرات ، ص 408.
مؤ لف : على - احمد پور تركمانى


پایگاه مذهبی نماز
نوع مطلب : آداب و احکام نماز، آیات و روایات نماز، 
برچسب ها : نماز اول وقت، آثار نماز اول وقت، نماز پیامبر، آثار دنیوی و اخروی نماز،